Środowisko i krajobraz wydm nadmorskich
Mierzei Bramy Świny
O projekcie

Strona powstała w oparciu o własne wyniki badań zawarte w pracy magisterskiej i doktorskiej oraz wyniki badań własnych i badań statutowych prowadzonych w Zakładzie Geomorfologii Morskiej Instytutu Nauk o Morzu od 1998.

Badania własne (Nr 504-231001-701):

 • Szata roślinna wydm nadmorskich wyznacznikiem dynamiki strefy brzegowej (2000 )
 • Czynniki wpływające na rozwój i zmienność środowiska wydm nadmorskich (2001)
 • Sukcesja roślinności a dynamika rozwoju wydm nadmorskich (2002)
 • Rzeźba wydm nadmorskich mierzei Bramy Świny (2003)
 • Współczesna morfodynamika wydm nadbrzeżnych Zatoki Pomorskiej (2004)
 • Badania współczesnej morfodynamiki plaż i wydm nadbrzeżnych polskiego wybrzeża (2005)
 • Procesy eoliczne wydm nadmorskich polskiego wybrzeża I (2006)
 • Procesy eoliczne wydm nadmorskich polskiego wybrzeża II (2007)

  Granty:

 • Realizacja grantu KBN, 3 PO4E 057 24, pt.: "Roślinność wskaźnikiem dynamiki nadmorskich wydm Mierzei Bramy Świny" (2003-04)
 • Współrealizacja projektu zamawianego KBN nr PBZ-KBN-086/PO4/2003: "Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne" (2004-2007)

  Strona ta pokazuje również część wyników badań prowadzonych przez autora nad wydmowymi odcinkami wybrzeża w projekcie zwanym ANDDY (Anthropogenic-Natural Dunes Dynamics - kliknij na obrazek po dalsze szczegóły).

  Prezentowany obszar należy do strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej leżącej w zachodniej części Polski na wyspach Wolin (około 12 km wybrzeża) oraz Uznam (około 4 km wybrzeża na terenie Polski). Regionalnie obszar ten należy do Pomorza Zachodniego.


  .:góra strony:.
 • Instytut Nauk o Morzu
  WNoZ US

  Autor strony:
  dr Tomasz A. Łabuz

  O projekcie
  Mierzeja dawniej
  i dziś
  Walory przyrodnicze
  Klimat
  Wody
  Gleby
  Świat roślinny
  Rzeźba
  Współczesna dynamika brzegu
  Osadnictwo
  Gospodarka
  Cztery pory roku...
  O autorze

     
  Strona od 01.01.2004r.

  Wykorzystanie materiałów tylko
  za podaniem źródła
  i powiadomieniem autora tej strony

  webmaster